Dzięki różnorodnej palecie produktów systemy gaśnicze POLY mogą być uniwersalnie stosowane i dlatego mogą zaoferować odpowiednie rozwiązanie dla każdego możliwego wymagania

2019-07-16

Stałe urządzenia gaśnicze na mgłę wodną XFLOW, warto wykorzystywać przede wszystkim w obiektach wielkopowierzchniowych, usługowych, magazynowych, przemysłowych, handlowych, czy biurowych. Systemy plecakowe idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle, systemie pierwszej interwencji w kopalni, wozach strażackich i pojazdach ratowniczych, na morzu i na morzu. Dzięki różnorodnej palecie produktów systemy gaśnicze http://dekk.pl/serwis-i-konserwacja.html POLY mogą być uniwersalnie stosowane i dlatego mogą zaoferować odpowiednie rozwiązanie dla każdego możliwego wymagania. Systemy odpylania, których celem jest bezpieczne usunięcie pyłów wybuchowych. Kiedy mgła wodna opada na teren objęty zagrożeniem, odcina dopływ tlenu do ogniska pożaru, czego skutkiem jest jego stłumienie, czyli – dosłownie – zażegnanie niebezpieczeństwa. Takich, którymi doprowadzane są dwa środki gaśnicze – woda i gaz (azot lub argon). Niskociśnieniowa mgła wodna często jest uważana za mniej skuteczną w gaszeniu pożarów niż mgła wysokociśnieniowa. Systemy wytwarzające wysokociśnieniową mgłę wodną pozwalają skutecznie zabezpieczyć obiekty zabytkowe i muzealne, ale są dość drogie, dlatego stosuje się je w obiektach o szczególnym znaczeniu. Wykonujemy stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe, zraszaczowe, pianowe, gaszenie gazem oraz mgłą wodną. Często szkody spowodowane przez środki gaśnicze są dużo większe niż szkody wyrządzone przez sam pożar. Stałe tryskaczowe urządzenie gaśnicze (SHZ) jest urządzeniem automatycznym, aktywowanym przez temperaturę. Niezawodne, nowoczesne, ekologiczne systemy. Wysokociśnieniowa mgła wodna to innowacyjny i unikalny system wykorzystywany do gaszenia pożarów, znajdujący szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu rozmaitych obiektów. Z tego powodu opracowano podobne instalacje gaśnicze wykorzystujące do gaszenia mgłę wodną, o podobnych cechach użytkowych, ale tańsze. Służą temu zaawansowane technicznie systemy przeciwpożarowe typu mgła wodna. Piana, mgła wodna, zraszacze wodne lub gaz są one aktywowane dopiero po wykryciu pożaru. Z wyjątkiem energii elektrycznej nasze systemy nie potrzebują gazu, specjalnych butli czy systemów upłynniania. W tym wpisie omawiam systemy gaszenia gazem (SUG). Środkiem gaśniczym wykorzystywanym w gaśnicach jest mgła wodna. Mgła powstaje w wyniku emisji wody gaśniczej przez specjalne urządzenia rozmieszczone równomiernie na obszarze przez nie chronionym. Wysokociśnieniowa mgła wodna była pierwotnie stosowana do zabezpieczenia statków morskich i stopniowo wprowadzana do zabezpieczeń obiektów lądowych. Systemy gaśnicze wykorzystujące niskociśnieniową mgłę wodną FOG zostały zainstalowane w kilkudziesięciu obiektach na terenie Polski i w ciągu kilkunastu lat nie odnotowano poważniejszych awarii. W Polsce została opracowana technika gaszenia mgłą wodną pod niskim ciśnieniem, która, mając możliwości gaśnicze podobne jak wysokociśnieniowa mgławodna, jest od niej znacznie tańsza.